Utomjordingar i litteratur och film

Utomjordingar i litteratur och film

Låt oss prata film och framförallt utomjordingar i litteratur och film.  Men vi börjar med att redogöra vad ett UFO egentligen är. Du ser ett ljus på natthimlen – inte en stjärna, inte ett flygplan, men något radikalt annorlunda. Det rör sig med förbryllande hastighet, pulserar med ljus starkare än en stjärna.

Tekniskt sett kan ett oidentifierat flygande objekt (UFO) vara vad som helst när man diskuterar själva begreppet, men det har blivit synonymt med ett utomjordiskt rymdskepp. Påstådda observationer började dyka upp på redan på 1950-talet och fortsätter än idag runt om i världen. Exakta beskrivningar av främmande rymdfarkoster varierar, men vittnen beskriver ofta ett upplyst föremål som kan svävar tyst och ”sicksackar” sig tvärs över himlen.

Hur vet vi att det är ett UFO?

Saken är den, att en människa aldrig skulle kunna klara av de g-krafter som kroppen påfrestas av i detta ”sicksackande”.  Samtidigt så vet man att med tanke på det enorma avståndet mellan våra planeter och galaxer, så skulle sådan farkost behöva resa med utomordentlig hastighet för att hinna komma fram till vår planet på kort tid.

Vad säger vetenskapen om detta? Inte mycket. Ur vetenskaplig synvinkel finns det inte tillräckligt med bevis för att göra ett 100% säkert uttalande om huruvida utomjordiska besök gjorts eller inte gjorts. De flesta UFO-observationer bygger på tveksamma mänskliga berättelser, ofullständiga bilder och konspirationsteorier.

Vetenskapliga bevis bygger på något som kallas nollhypotes, vilket innebär att bevisbördan ligger på alla som gör ett påstående. Åt din hund upp din favoritbok? Bra, så var är det bevisbara beviset? Såg du ett främmande rymdskepp? Utmärkt, låt oss testa och validera detta. Med andra ord är det upp till så kallade ufologer att övertyga den vetenskapliga världen att UFO: er är främmande rymdskepp, och alltså inte för forskare att motbevisa. Även testbara bevis kräver rigorösa tester och en hög grad av säkerhet i resultaten för att påstås vara sant.

Även om den vetenskapliga världen förblir o-övertygad fortsätter otaliga individer att bevittna oförklarliga saker i himlen, sevärdheter som hemsöker eller inspirerar. I sällsynta fall ser hela folkmassor sådana fenomen. Vad gör man med sådana observationer och påståenden?

Som den schweiziska psykiatern Carl Jung påpekade så har dessa sevärdheter ingen betydelse. Förr i tiden personifierade våra förfäder solen och månen som gudar och projicerade sina vidare tvärs över kontinenter.  Människor har alltid fiskat efter förklaringar, men med avsaknad av vetenskap har människor vänts de sig till deras religiösa trosuppfattningar, folksagor och myter.

Ufo filmer och böcker

Det finns ett flertal intressanta filmer med inslag av UFO. Alla minns exempelvis filmen E.T. En science-fiction-film från tidigt åttiotal med Elliot som blev bundis med denna varelse E.T som hade strandsatts på vår jord. Det är en av dom mest populära filmerna med inslag av UFO. Den slog till och med Star Wars (en annan mycket välkänd filmserie med stora inslag av UFO) i intäktssiffror. Det finns en mängd intressanta böcker med inslag av UFO. Både av pseudovetenskaplig och facklitterär karaktär. Convoluted Universe är en av dessa som skrev 2001 och vuxit i popularitet.